Equips en refredadors de productes

A part del programa estàndard de fabricació d’equips refrigeradors de cereals, sota demanda dissenyem i construïm equips per a un altre tipus d’aplicacions on es requereix aire en condicions higromètriques controlades, de manera independentment del clima ambiental.

Un exemple és l’ús d’aire tractat amb els nostres equips en refredadors de productes diversos com ara fruita seca i aperitius després del procés de torrat, fregit, etc. Això permet refredar el producte fins a arribar a nivells de temperatura assegurances, el que possibilita un envasat immediat del producte al final del procés sense minves de qualitat degudes a una temperatura excessiva i el seu indesitjat efecte sobre els olis i greixos continguts.

Ús per a l’assecat

Una altra aplicació reeixida és l’ús de l’equip per a processos d’assecat -mitjançant aire temperat i molt sec- de productes molt delicats, com ara llavors. El procés d’assecatge es realitza sense xoc tèrmic el que garanteix un assecat sense danys en el producte.

Un altre ús habitual és l’ocupació de l’equip per al manteniment de certes condicions de temperatura i humitat a l’interior de cambres fredes.

En general, els nostres equips poden ser usats en innombrables processos on es requereixi un raig d’aire net a humitat i temperatura controlades amb alta precisió ia més la seva aplicació sol ser immediata, sense requerir costoses instal·lacions fixes ni obra civil.