El mètode més econòmic i ecològic per a la conservació de cereals.

La conservació per fred és especialment beneficiosa per a arròs, blat de moro, blat, ordi, fava de soja, llavor de gira-sol, sorgo, llavor de cotó, cafè verd, granulats d’alfals i aliment compost, … Ideal per a la conservació de llavors.

És aplicable en sitges i magatzems. En el cas de les sitges, la nevera es connecta en lloc del ventilador de ventilació. La seva instal·lació sol ser immediata, no requerint obres addicionals. En cas de magatzems i cellers, prèviament ha d’haver un sistema especial de conducció d’aire, ja sigui per sobre o per sota del paviment. El nostre departament tècnic li assessorarà sobre això per a la conservació de grans.

Procés de conservació de grans i llavors

L’aire fred produït pel CONSERFRIO® es condueix a la part inferior de la sitja. Aquest aire comença a refredar el gra de les capes més baixes, empenyent la calor, el qual creua tota la massa de gra en sentit ascendent absorbint la seva calor, i escapa en forma d’aire calent per les obertures superiors de la sitja. El refredament conclou quan l’aire que s’escapa de la massa de gra està fred. En el cas de refrigeració de magatzems, el procés és anàleg al que té lloc en sitges. El cereal és un mal conductor de la calor, és a dir que actua com un bon aïllant. La radiació de calor sobre aquest gra fred, fins i tot dins d’una sitja o magatzem metàl·lic, té poca influència. Per això no requereix aïllament per a l’òptima conservació de grans.

Avantatges de la conservació de llavors i grans

Evita els problemes típics de la conservació de llavors: desenvolupament de calor, insectes, fermentació, floridures, toxines, minves de pes degudes al metabolisme del gra, condensació d’aigua. Permet continguts d’humitat en el gra més elevats, sense risc, així s’evita el car i perillós ús de tractaments químics contra insectes. El producte és emmagatzemat en les millors condicions. Els costos de funcionament són menors que els d’emmagatzematge amb sistemes tradicionals. Els equips CONSERFRIO® s’amortitzen normalment durant el primer any d’ús.

Maquinària

F50TD

F100TD

F200TD

F300TD

F300UHT (Ultra High Temperature)

F450TD

F450UHT (Ultra High Temperature)

F550TD