REFRIGERACIÓ PER A PROCESSOS AGROINDUSTRIALS

REFRIGERACIÓ PER A PROCESSOS AGROINDUSTRIALS

REFRIGERACIÓ PER A PROCESSOS AGROINDUSTRIALS

A part del programa estàndard de fabricació d’equips refrigeradors de cereals, sota comanda dissenyem i construïm equips per altres tipus d’aplicacions, on es requereix aire en condicions higromètriques controlades, de forma independent del clima ambiental.

Un exemple és la utilització de l’aire tractat amb els nostres equips refrigeradors de productes diversos, com fruits secs i aperitius després del procés de torrat, fregit, etc. Això permet refredar el producte fins aconseguir nivells de temperatura segurs, cosa que possibilita un envasat immediat del producte al final del procés, sense pèrdues de qualitat degudes a una temperatura excessiva i l’indesitjat efecte sobre olis i grasses contingudes.

Una altra aplicació d’èxit és la utilització de l’equip per a processos d’assecat – mitjançant aire tebi i molt sec – de productes molt delicats, com les llavors. El procés d’assecat es realitza sense xoc tèrmica cosa que garanteix un assecat sense desperfectes en el producte.

Un altre ús habitual és utilitzar l’equip pel manteniment de certes condicions de temperatura i humitat en l’interior de cambres fredes.

En general, els nostres equips poden ser utilitzats en incomptables processos on es requereix un raig d’aire net a humitat i temperatura controlades amb una alta precisió i a més la seva aplicació acostuma a ser immediata, sense necessitat de realitzar cares instal·lacions fixes ni obra civil.