Aplicacions

Conserfrío®

El mètode més econòmic i ecològic per la conservació de cereals.La conservació per fred és especialment beneficiosa per arròs, panís, blat, ordi, fava de soja, llavor de gira-sol, melca, llavor de cotó, cafè verd, granulats d’alfals i aliment compost,…

refrigeradors

És aplicable en sitges i magatzems. En el cas de les sitges, el refrigerador es connecta en lloc del ventilador de ventilació. La seva instal·lació acostuma a ser immediata sense requerir obres addicionals. En el cas de magatzems i bodegues, prèviament hi ha d’haver un sistema especial de conducció d’aire, ja sigui per damunt o per sota del paviment. El nostre departament tècnic li assessorarà gustosament.

Procés

L’aire fred produït pel CONSERFRIO és conduït a la part inferior de la sitja. Aquest aire comença a refredar el gra de les capes més baixes, empenyent la calor, que creua tota la massa del gra en sentit ascendent absorbint la seva calor, i escapa en forma d’aire calent per les obertures superiors de la sitja. El refredament acaba quan l’aire que escapa de la massa de gra està fred. En el cas de refrigeració de magatzems, el procés és anàleg al que té lloc en les sitges. El cereal és un mal conductor de la calor, és a dir, que actua com un bon aïllant. La radiació de calor sobre aquest gra fred, fins i tot dins d’una sitja o magatzem metàl·lic, té poca influència. Per això no requereix aïllament.

Avantatges

Evita els problemes típics de l’emmagatzematge de gra: desenvolupament de calor, insectes, fermentació, floridura, toxines, pèrdues de pes degudes al metabolisme del gra, condensació d’aigua. Permet continguts d’humitat en el gra més elevats, sense risc, així s’evita el car i perillós ús de tractaments químics contra insectes. El producte és emmagatzemat en les millors condicions. Els costos de funcionament són menors que els d’emmagatzematge amb sistemes tradicionals. Els equips CONSERFRIO s’amortitzen, normalment, durant el primer any d’ús.

Període màxim d’emmagatzematge en funció de la temperatura i humitat del producte.

Models

Disposem d’una amplia gama de models amb diferents capacitats i prestacions que cobreixen la majoria de necessitats (des de 50 tones fins a les 600 tones per dia). Centenars d’equips instal·lats en molts països ens avalen.

F40. Capacitat de refredament entre 30 i 60 tones per dia.

F200TD.Capacitat de refredament entre 150  i 320 tones per dia.

F300TD.Capacitat de refredament entre 300 i 400 tones per dia.

F450TD.Capacitat de refredament entre 450 i 700 tones per dia.