• No requereix molturar la mostra
  • Alta precisió
  • Impressora integrada, sortida per exportació de dades i segona impressora
  • Funcionament automàtic
  • Memòria disponible per a 200 calibratges
  • Programada de sèrie amb calibratges per blat, civada, panís, gira-sol, colza, pèsols, malta de civada, soja, malta de blat, ordi, lli, espelta, sègol,…

Principi de Mesura

El Granomat mesura la capacitat (constant dielèctrica), el pes i temperatura de la mostra. Paràmetres amb els quals s’obté la humitat, pes específic de la mateixa. El volum de la mostra és representatiu, de 600 ml, i no es requereix molturar el producte per la seva anàlisi.

Aplicació

El Granomat està preparat per mesurar tot tipus de cereals, llegums, llavors, oleaginoses i malta. La memòria pot emmagatzemar fins a 200 calibratges diferents. Llista de calibratges disponibles sota comanda.

Funcionamient Automàtic

La mesura és automàtica. L’usuari simplement ha de posar el producte en la tremuja d’entrada, escollir el producte de la llista i polsar el botó que arranca el procés. Es permet la introducció d’una nota identificativa de la mostra. L’equip omple automàticament la seva cèl·lula de mesura, el que garanteix una obtenció del pes específic satisfactòria i reproduïble.

La mesura de la mostra es produeix en tan sols 2 segons. El producte és buidat de la cèl·lula i introduït en el calaix de recollida. L’anàlisi és no-destructiu i, per tant, la mostra es pot tornar a analitzar. Finalitzada la mesura, el Granomat mostra en pantalla i imprimeix en paper la humitat (%), per específic (kg/hl) i temperatura (ºC) de la mostra analitzada. La impressora es troba integrada en la carcassa de l’equip.

Homologació

El Granomat ha estat dissenyat segons els estàndards CE i les recomanacions del OIML (Organització Internacional de Calibrat de Metrologia).

Correspon a la categoria A, classe II.

El Granomat està homologat a Alemanya i altres països.

Software PC-Granomaster

És possible calibrar nous productes. Per a això, s’utilitzaran mostres amb els seus valors de referència, un PC i el programa Granomaster, que ha estat dissenyat per treballar amb Windows.

Equipament

Existeixen 2 ports en sèrie i un paral·lel per la connexió d’una impressora externa, així com la transmissió de sistemes d’adquisició de dades, PC, PLC. El Granomat executa una autocomprovació immediatament després de cada posada en marxa, comprovant els seus circuits i mesurant, entre altres, la seva capacitat interna. És robust i lliure de manteniment. La seva construcció és modular i permet un servei tècnic i d’inspecció molt ràpid.