Termòmetres per a magatzems

El control de la temperatura del gra emmagatzemat és bàsic per l’obtenció de la qualitat òptima.Augment de temperatura = Disminució de la qualitat.

Magatzems:

Col·loqui la suficient quantitat de termòmetres per tota la superfície del magatzem (per exemple, 1 termòmetre cada 25 m2.

Magatzems d’intervenció:

D’acord amb les normes per aquests magatzems, s’ha de situar un termòmetre per cada 500 tones de gra, amb un mínim de 5 punts de mesura.

Característiques:

Termòmetres digitals amb rang de mesura des de -10ºC fins a +70ºC

Longituds de canya de 0.5, 1.5 i 2.8 metres de longitud.

3 sensors de temperatura: un en la punta, un en el centre i un altre prop de l’agafador

Lleuger, robust i de fàcil penetració en la muntanya de gra.