Llança per l’obtenció de mostra

ESPECIAL PER CEREALS, COLZA, GRANULATS, PINSO, ETC

 

La llança obra primer el compartiment inferior, i després, progressivament, els superiors, cosa que assegura l’obtenció de mostres representatives des del fons fins a la superfície.

 

Existeixen quatre models segons dimensions indicades a continuació:

 

 

 

consergra