Conductes per col·locació damunt del paviment

Per ventilació, refrigeració o assecat estàtics de cereal, pinso, fruita, llegums, fruits secs, patates,…

Construcció

Xapa perforada d’acer galvanitzat, corbada i corrugada. Perforacions de Ø1,5 mm. per ús amb colza i altres llavors de petites dimensions. Perforacions de Ø2 mm per cereals i perforacions majors per altres productes.

Avantatges

    • Sistema subterrani, aplicació de la refrigeració immeditat sense treballs previs de preparació del magatzem
    • Gran resistència
    • Sistema econòmic i de molt baix manteniment

Diferents dimensions i solucions per ser adaptats en cada cas.