L’empresa CONSERGRA, SLU dedica la seva activitat industrial a la fabricació d’equips refrigeradors especials, els quals es fan servir generalment en la conservació de cereals i granulats peribles. Comercialitza els refrigeradors que fabrica així com també altres accessoris relacionats amb el sector. Distribueix i instal instruments analitzadors per a ús en laboratori i control de procés, adaptant cada equip a les necessitats del client.

L’abast del sistema de qualitat abasta les activitats realitzades a la planta de producció de la seu central, situada a Manresa

La seva política de qualitat està basada en satisfer les necessitats dels seus clients, complint els seus requisits i intentant excedir les seves expectatives. Per a això la direcció de CONSERGRA sap que és imprescindible disposar de personal competent, format i involucrat en la consecució d’objectius i compromès amb l’empresa, i per tant, amb els seus clients.

Amb una fluïda comunicació i col·laboració amb tot l’entorn de CONSERGRA (Clients, Proveïdors i Personal), s’analitzen les necessitats existents buscant:

 • Rendibilitat econòmica i creixement de la companyia.
 • Màxima satisfacció del client.
 • L’excel·lència dels nostres productes basats en els requisits de la norma ISO 9001: 2015.
 • El compliment dels objectius de qualitat.
 • Amb la informació que es recopila i analitza, s’apliquen les accions de millora contínua de tota l’organització, creant, implementant i mantenint els procediments subjectes a millora.

Gerència és compromet a impulsar els Següents Accions:

 • Considerar satisfacció del client com l’objectiu fonamental de les activitats.
 • Establir uns objectius i metes de qualitat coherents amb els propòsits de l’empresa, revisats periòdicament per poder adaptar al dinamisme del mercat.
 • Identificar, analitzar, avaluar i tractar tots els possible esdeveniments o situacions que poden evitar el compliment dels objectius.
 • Difondre i divulgar tant la política de qualitat i la gestió del risc com les necessitats dels clients, de manera que tothom sigui conscient del seu paper dins el sistema de qualitat, estigui motivat i participi activament per aconseguir els objectius marcats.
 • Formació del personal per a potenciar les seves capacitats dins l’empresa.
 • Adoptar les formes de treball i les millores disponibles econòmicament, fomentant en tot moment la responsabilitat i la sensibilitat pel que fa a la millora contínua de la qualitat.
 • Planificar i desenvolupar actuacions orientades a reduir els costos de la no qualitat i la millora de la productivitat.
 • Garantia de la seguretat dels equips i del personal que els fa anar, així com la protecció del medi ambient.
 • El compliment de la normativa legal vigent i d’obligat compliment en tots els aspectes que pertoquin a l’empresa.

Gerència garanteix la disponibilitat dels recursos necessaris per dur a terme les esmentades activitats i espera que tot el personal, sigui quina sigui la seva funció i lloc de treball, comparteixi aquest compromís amb la qualitat, complint rigorosament amb les directrius marcades en tot el Sistema de qualitat.