Llança extractora especial per a cereals, colza, granulats, penso, etc.

La llança extractora obre primer el compartiment inferior, i després progressivament els superiors, el que assegura l’obtenció de mostres representatives des del fons fins a la superfície.

Hi ha quatre models segons dimensions indicades a continuació:

Longitud: 1,45m
Diàmetre: 38 mm
Pes: 1,4Kg
Material: Alumini

Longitud: 2,0m
Diàmetre: 38 mm
Pes: 2,0Kg
Material: Alumini

Longitud: 3,0m
Diàmetre: 38 mm
Pes: 2,8Kg
Material: Alumini

Longitud: 1,3m
Diàmetre: 50mm
Pes: 1,8kg
Material: Alumini