Galeria d’emmagatzematge i conservació de grans per refrigeració

Instal·lacions de refrigeració de gra

Instal·lacions de control d’humitat

Instal·lacions de refrigeració de gra

Instal·lacions de control d’humitat

Mitjançant un sensor d’humitat, convenientment ubicat, es monitoritza i transmet la humitat de l’arròs -en totes les seves varietats de gra curt, mitjà i llarg- immediatament després del seu pas per l’assecador.

Les sortides de control disponibles en l’equip mesurador en continu permeten l’automatització del procés d’assecat, aconseguint una humitat i homogeneïtat de producte òptimes –evitant assecar per defecte o en excés- així com un gran estalvi en energia d’assecat.

La precisió obtinguda pel mesurador en continu és molt elevada, així no es veu afectada pel color, densitat o temperatura del producte en el seu pas pel sensor. No necessita ser calibrada periòdicament.

Llavors de gira-sol, soja, colza… són eixugades amb el mateix sistema de control.

Unitat per laboratori, control d’humitat del cafè verd. Paràmetre clau per l’establiment del preu de comercialització, així com un coneixement de la qualitat del producte i possibilitat de formació de toxines.

Sistema instal·lat en una baixant, abans o després d’un elevador de catúfols.

Exemple de medició utilitzant el sensor d’horquilla. Aplicaciones en paper, cel.lulosa, llàmina plàstica, casrtró..

Exemple de mesura utilitzant el sensor de forquilla. Aplicacions en paper, cel·lulosa, làmina plàstica, cartró,…

Unitat per laboratori, sensor integrat en taula de control. Mesura d’humitat en taulers HDF, MDF, OSB, aglomerat i contraxapat.

Sistema compacte instal·lat en la fabricació de paques d’alfals i palla.

En la foto: instal·lació després del premsat d’alfals. Altres aplicacions possibles amb tabac, cotó, paper, etc

Sistema compacte instal·lat en la fabricació de paques d’alfals i palla.

En la foto: instal·lació desprès del premsat d’alfals. Altres aplicacions possibles amb tabac, cotó, paper, etc.

Sistema compacte instal·lat en una mescladora horitzontal. Aplicacions: prèvia a granulació de pinso compost, alfals, pellets de fusta, biomassa, subproductes, etc.

Sistema compacte instal·lat en la tremuja d’una premsa enfardadora. Mesura just abans d’empacar.

Vista interior de la mescladora i del sensor de la foto anterior.

Sensor pla instal·lat en la banda de formació de tauler. Control en línia de la humitat de la manta de MDF.

Altres aplicacions amb HDF, OSB, aglomerat de partícules, contraxapat,…

Sensor pla instal·lat damunt del producte en transportador.

En la foto: pols base per a detergent. Altres aplicacions: fertilitzant, argila, sorra, ciment, minerals,…

Unitat de laboratori amb sensor de forquilla, mesura d’humitat en tauler i parquet d’alta qualitat.

Instal·lacions de sensors plans per control d’assecat d’encenalls de fusta i biomassa. Sensor instal·lat immediatament després de l’assecador per disposar del resultat al més aviat possible i permetre el control automàtic del forn.

Instal·lacions de sensors plans per control d’assecat d’encenalls de fusta i biomassa.

Sensor pla instal·lat en un refredador. Aplicació: pinso granulat, extrusionats, petfood, fruits secs.

Instrument instal·lat en línia d’elaboració de tabac.

Sensor pla de la foto anterior, ara cobert de producte. Mesura en línia de tabac durant el procés d’elaboració.

Sensor pla especial per mesura de productes farmacèutics.

En la foto: control de l’assecador de llit fluid. Altres aplicacions possibles amb granulats, comprimits i càpsules de gelatina i de cel·lulosa.

Sensor instal·lat en torradora de cafè. Control automàtic del procés de torrat. Controls habituals en el producte “cafè”: cafè verd, torrat, molturat, instantani, condicionament,…. Aplicacions en fava de cacau, cacau molturat, begudes solubles, assecat i torrat de fruits secs, aperitius, etc.

Sistema bypass instal·lat en una baixant.

Mesura la densitat i la humitat Ambdós amb la màxima precisió. Control independent dels dos paràmetres amb la seva sortida analògica corresponent.

Aplicacions: infinitat. En general: grans, grànuls i en pols.