Conductes i reixetes per a col·locació sota el paviment

Per refrigeració i ventilació estàtiques de cereal, penso, fruita, llegums, fruits secs, …

Construcció

Xapa i perfil galvanitzats.

Avantatges de conductes paviment

  • Sistema subterrani, aplicació de la refrigeració immediata sense treballs previs de preparaclón del magatzem.
  • Gran resistència.
  • Sistema econòmic i de molt baix manteniment.

Conductes d’aire per a col·locació sobre el paviment

Per ventilació, refrigeració o assecat estàtics de cereal, penso, fruita, llegums, fruits secs, patates, …

Construcció

Xapa perforada d’acer galvanitzat, corbada i corrugada. Perforacions de Ø1,5 mm. per a ús amb colza i altres llavors de mida petita. Perforacions de Ø 2 mm per a cereals i perforacions majors per a altres productes

Avantatges de conductes d’aire

  • Baix pes i gran resistència (suporten una alçada màxima de 12 metres).
  • Sistema econòmic, sense manteniment.
  • Conductes apilables, ocupen poc espai. Costos de magatzem i transport baixos.
  • Muntatge instantani i flexible, en funció de cada necessitat particular.