HAYMATIC WEIGHER
Analitzadors de pes i humitat en bales. Integrat en pues carrega-bales.