Analitzadors d’humitat de molt alta precisió portàtils

Els instruments de mesura d’humitat portàtils són lleugers i simples d’utilitzar; s’utilitzen per comprovar ràpidament i amb precisió la humitat en diferents productes. El seu camp d’aplicació és en l’entrada de mercaderia o en el control de qualitat.

Equipament

Aquests equips són compactes, funcionen amb bateria, disposen d’una pantalla LCD amb retroil·luminació i sensor pla integrat.

En funció del model inclou una maleta pel transport, on s’ubiquen l’instrument, la font de corrent universal, un carregador de bateria per ús en automòbil i un cable d’interfície.

Camp de Mesura

El rang de mesura és específic de cada material. La temperatura del producte pot variar des dels 5 fins als 60 graus Celsius, i és determinada per un sensor de temperatura de tipus infraroig incorporat. La temperatura es pot compensar amb un calibratge automàtic opcional.

Reproductibilitat

La desviació estàndard és específica del material i té un valor de 0.5% en efectuar la mesura 10 vegades en la mateixa mostra.

 

Temps de Mesura

Menys d’1 segon.

Memòria

La memòria alberga fins a 25 calibratges de productes diferents i fins a 200 valors de mesura.

Interfícies

L’instrument disposa d’un port USB per la connexió amb un PC i una connexió per alimentador.

Software

A més del software intern de l’instrument, es pot utilitzar el software TEWS Moisture View Light per la comunicació amb un PC.

Models

MW1100

Aplicació

En el MW1100 s’ha de col·locar la part plana del sensor amb forma de plat en contacte directe amb la mostra que es desitja analitzar i en un segon es determina i es mostra el valor d’humitat en pantalla.

MW1100S

Aplicació

En el MW1100S s’utilitza una espasa amb un sensor en l’extrem per mesurar la humitat, per ser introduït en un feix de material, caixa o similar

MW1100UiS

Aplicació

Aquesta és una altra variant del MW1100 desenvolupada recentment. L’electrònica del sistema es duu penjada amb una banderola i el sensor es subjecta amb la mà apuntant al producte en anàlisis. Té aplicació en diversos productes.