Els instruments Tews Elektronik en les seves versions de laboratori es fan servir on es requereix l’obtenció de resultats immediats, la més elevada precisió i l’ocupació d’una grandària de mostra que sigui prou representatiu. On altres mètodes tradicionals com estufa d’assecat, termobalanza o Karl-Fischer prenen massa temps o la mida de mostra empleat no resulta representatiu. Els resultats obtinguts pels Tews són independents de les fluctuacions naturals dels productes com a color, mida de partícula, contingut de sals o densitat del material. El maneig dels aparells compactes és molt simple, per la qual cosa pràcticament s’evita la possibilitat d’error en la manipulació de les mostres. Els resultats poden ser arxivats o transferits al PC o xarxa, o a una memòria USB. Per a l’adaptació de l’instrument al requeriment exacte del client disposem d’un gran nombre de sensors d’humitat diferents. Amb sensors de tipus tubular és possible també el mesurament de densitat.

No requereix preparar les mostres

El mètode de mesurament desenvolupat i patentat per Tews Elektronik permet determinar la humitat de la mostra de forma instantània i sense necessitat de preparar-la prèviament. Treballs típics sobre les mostres com ara mòlta, tamisat, pesatge abans i després de l’anàlisi, ocupació de reactius químics …, no són necessaris. I la nostra anàlisi és no-destructiu, la mostra de producte no és modificada ni escalfada i per tant pot seguir sent utilitzada.

Mesura en segons

El mesurament es realitza en pocs segons. Tan aviat com la mostra és introduïda en el sensor, s’indica el resultat en pantalla i s’arxiva. S’obtenen així estalvis considerables de temps i diners.

Avaluació dels valors

Els valors obtinguts en el mesurament instantània es registren en la memòria de l’instrument, al costat de la data i hora i altres dades del procés. Dades que es visualitzen en tot moment a la pantalla del propi equip o d’un PC extern, a més de poder realitzar una anàlisi estadística, o obtenir una documentació del calibratge o una representació gràfica del curs dels valors.

MW1150

El MW1150 és un instrument compacte per ús en laboratori i també “at-line”. Està dissenyat prenent com base la tecnologia tipus MW11XX. Això permet realitzar mesuraments en mil segons, disposant dels valors de manera ràpida i fiable. Es mostren els resultats dels mesuraments a una pantalla retro il·luminada de 5,4”. Fins a 200 mesuraments es poden emmagatzemar a l’instrument. A través del programa “TEWS MOISTURE VIEW LITE” és possible transferir els valors per mitjà d’un port estàndard a un PC. Està disponible una connexió P1150 per a impressora, així com la connexió per a diferents sensors de temperatura. L’instrument MW1150 es troba disponible en gran quantitat de versions amb sensors diferents que s’adapten a cada tipus de producte a analitzar.

MW4300/MW4310

L’instrument per a laboratori tipus MW4300 està equipat amb una pantalla tàctil a color de 10,4”. El MW4310 requereix la connexió d’una pantalla, teclat i ratolí externs. Ambdós instruments operen sota el Software TEWS MOISTURE VIEW inclòs.

Els MW4300 y MW4310 conformen el cim de gama dels nostres instruments per a laboratori i son combinables amb infinitat de sensors, depenent del tipus de material a analitzar.

 

MW4420

El MW4420 és una estació analitzadora d’humitat i densitat en cigarrets, filtres, etc. Els mesuraments es realitzen de forma totalment automàtica, mil·límetre a mil·límetre al llarg de la mostra. Els valors obtinguts per l’equip permeten conèixer la humitat i densitat “perfil” de cigarrets, filtres, multi-filtres, etc., i, derivat de l’anterior, la determinació del punt dens, del punt de tall, etc..

MW4430

El MW4430 és una estació analitzadora d’humitat i densitat en cigarrets. S’hi obtenen ambdós paràmetres de manera automàtica i instantània i son mostrats en pantalla en forma de gràfica i de taula. Els paràmetres humitat i densitat es mostren mil·límetre a mil·límetre en tota la llargada del cigarret, així com també el valor mitjà de cada peça. El mètode és no-destructiu i permet conèixer- sense destruir el cigarret- si la fumada del cigarret serà de qualitat, tant per la humitat com pel seu tir (succió), la qual cosa resulta particularment important en cigarrets de ventre llarg fets a mà, on cada un és una peça única, diferent a la resta.